O nas

Stowarzyszenie Noesis jest firmą szkoleniową, doradczą i w przyszłości wydawniczą, pomaga różnym organizacjom oświatowym poprawić jakość programów nauczania, kładąc nacisk na projektowanie skuteczniejszych systemów nauczania. Noesis współpracuje ze szkołami a także z organizacjami sektora publicznego i prywatnego. Noesis wprowadza nowy model lekcji 4ALL, programy szkoleniowe i doradztwo w zakresie planowania szkoleń dla szerokiego grona organizacji, które pomagają w opracowywaniu bardziej skutecznych programów szkoleniowych i instruktażowych.

Agnieszka Jastrzębska

Założyciel Stowarzyszenia Noesis, magister fizyki i psychologii, terapeuta systemowy, oligofrenopedagog. Posiada dwudziestoletni staż pracy w zawodzie nauczyciela, duże doświadczenie w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zaburzone zachowanie) jako nauczyciel i terapeuta, oraz pracy z uczniem zdolnym. Na lekcjach fizyki stosuje nowoczesne i twórcze metody nauczania. Posiada – jako jeden z dwóch nauczycieli w Polsce – certyfikat uprawniający do prowadzenia lekcji zgodnie z modelem 4MAT, którego autorem jest Bernice McCarthy. Autor innowacji pedagogicznej nowego modelu lekcji 4ALL opartego na cyklu Kolba, 4MAT i TOC dostosowanego do polskiego systemu.

Współpracując z uczelniami, prowadzi badania związane z efektywnym nauczaniem, dowodzące skuteczności stosowania narzędzi metapoznawczych, uczenia przez doświadczenie w osiąganiu przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wynikami swej pracy dzieli się chętnie, prowadząc szkolenia dla nauczycieli.

Agnieszka Kielar

Magister filologii angielskiej, nauczyciel zajęć artystycznych, lektor języka angielskiego, pilot wycieczek. Nauczyciel dyplomowany z osiemnastoletnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela oraz lektora, uczący różne grupy wiekowe (od szkoły podstawowej po uczelnie wyższe) na różnych poziomach zaawansowania językowego. Specjalista w zakresie CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe). Doświadczenie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz pracy z uczniem zdolnym. Posiada – jako jeden z dwóch nauczycieli w Polsce – certyfikat uprawniający do prowadzenia lekcji zgodnie z modelem 4MAT, którego autorem jest Bernice McCarthy. Autor innowacji pedagogicznej nowego modelu lekcji 4ALL opartego na cyklu Kolba i 4MAT, dostosowanego do polskiego systemu.

Współpracując z uczelniami, prowadzi badania związane z efektywnym nauczaniem, dowodzące skuteczności stosowania narzędzi metapoznawczych oraz uczenia przez doświadczenie w osiąganiu przez uczniów lepszych wyników w nauce. Wynikami swej pracy dzieli się chętnie, prowadząc szkolenia dla nauczycieli, współpracując z ośrodkami doskonalenia nauczycieli. Osoba otwarta na ciągły rozwój zawodowy, stale podnosząca swoje kwalifikacje zarówno w kraju jak i za granicą (Oxford, Chicago).

One thought on “O nas

  1. Witam.
    Jestem zaintersowana warsztatami dot. strategii metapoznawczych.
    Bardzo prosze o informaje o terminach i warunkach uczestnictwa.
    Dziekuje i serdecznie pozdrawiam.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *