Etap 2 – Wymiana doświadczenia „uczeń uczy ucznia”

poprzednio: Etap 1

Uczeń nie nabywa wiedzy wyłącznie od nauczyciela ale uczy się również od swoich kolegów uzyskując nowe informacje, które może konfrontować ze swoim doświadczeniem. W ten sposób uczeń przekształca informacje nadając im osobiste znaczenie co wpływa na jego motywację i zainteresowanie tematem.

Uczeń ma szansę budować znaczenie doświadczeń poprzez analizę, wymianę spostrzeżeń i dyskusję na temat podobieństwa i różnic z rówieśnikami. Uczeń widzi, że postrzeganie doświadczeń może być bardzo różne. Uczeń omawia te różnice w małych grupach, a następnie dzieli się swoją refleksją się z całą klasą. Dla ucznia różnice te mogą okazać się dużym wyzwaniem ponieważ widzi to samo doświadczenie z różnych punktów widzenia. Uczeń polega na własnych myślach i uczuciach w kształtowaniu opinii. Jest skoncentrowany na rozumieniu znaczenia idei i sytuacji. Starannie obserwuje i bezstronnie opisuje, intuicyjne rozumie znaczenie sytuacji, widzi konsekwencje własnych pomysłów, ocenia różne punkty widzenia. Na tym etapie nauczyciel kładzie nacisk na cierpliwość, obiektywizm i ostrożny osąd.

Doświadczenia mogą tworzyć zarówno pozytywne jak i negatywne skojarzenia.

Dlaczego to ważne?

Na tym etapie uczeń obserwując swoich rówieśników zastanawia się nad swoim doświadczeniem. Rozważa własne i innych przykłady w tym odmienne rozumienie tych samych treści. Wspólnie zastanawia się dlaczego pojawiły się sprzeczności. Rozmawiając z rówieśnikami wymienia się uwagami, analizuje własne doświadczenie z wielu perspektyw nadając mu formę i znaczenie. Tu jest miejsce na wstępne pomysły, sondowania tego co już uczeń wie i potrafi w związku z prezentowanym doświadczeniem. Od tego, jaka jest znajomość danego tematu nauczyciel planuje dalszą pracę na lekcji. Wymiana doświadczenia to czas w którym, uczeń zwracając się sam do siebie tworzy znaczenie omawianych treści.

Kompetencje uczniowskie

  • kształtowanie umiejętności przedstawiania i omawiania przez uczniów własnych doświadczeń,
  • pokazanie uczniom, że może być wiele różnych odpowiedzi na postawione przez nauczyciela pytanie na początku lekcji i to wynika z naszego doświadczenia,
  • przedstawienie swoich doświadczeń,
  • połączenie uczniów w pary i / lub triady w celu omówienia swoich doświadczeń i wypracowanie jakieś wspólnego stanowiska,
  • kształcenie umiejętności aktywnego słuchania, wnioskowania, analizowania.

Trzeba zaznaczyć, że cześć uczniów będzie dłużej potrzebowała pozostać w obszarze intuicji, doświadczeń własnych, odczuć. Natomiast będą również tacy uczniowie, którzy dążą szybko do abstrakcji czyli do uprzedmiotowienia tego doświadczenia.

Uczeń w interakcji z innymi uczniami, wymiana doświadczeń – kształtowanie zdolności do oceny wydarzeń, oglądania i słuchania różnych perspektyw, zdolności do podejmowania decyzji, wyrabianie wrażliwości, obiektywności. Wiedza widziana z różnej perspektywy ma sens i osobiste znaczenie.

następnie: Etap 3