Model lekcji ABC

Aktywna, myśląca klasa to hasło przewodnie modelu lekcji ABC, nazwanego „Rozprawką”.

Dlaczego „Rozprawka”? Tak jak, każda rozprawka składa się ze wstępu (tezy/hipotezy), rozwinięcia (argumentów) oraz zakończenia (potwierdzenia tezy lub potwierdzenia/obalenia hipotezy) tak i lekcja może być podzielona na 3 części. Biorąc pod uwagę formę nie jest to żadna nowość. Sytuacja zaczyna wyglądać inaczej gdy głównym celem lekcji prowadzonej według modelu „Rozprawka” oprócz przekazania wiedzy przedmiotowej jest doskonalenie umiejętności przydatnych w codziennym życiu (takich jak umiejętność wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, zachowania się w nowych sytuacjach) oraz promowanie aktywnego nauczania zespołowego.

Faza wstępna (A)

 1. Klasyczna burza mózgów i jej odmiany
 2. KWL
 3. Think – Pair – Share (pomyśl – podziel się)
 4. Mix – freeze – pair
 5. Structured Overwiew
 6. What – So What – Now What
 7. Tablica pytań
 8. Mapa semantyczna

Budowanie wiedzy (B)

 1. Value Line (linia wartości)
 2. Paired Reading/ Paired summarizing
 3. Reading and Questioning
 4. Directed Reading Activity (DRA) czyli czytanie ze zrozumieniem nadzorowane przez nauczyciela
 5. Directed Reading and Thinking Activity (DRA) czyli nadzorowane przez nauczyciela czytanie ukierunkowane na przewidywanie, myślenie, wnioskowanie i uzasadnianie
 6. SQ3R
 7. Aktywne dyktando
 8. Jigsaw

Podsumowanie (C)

 1. Value Line (linia wartości)
 2. Burza mózgów i jej odmiany
 3. What – So What – Now What
 4. Strategie metapoznawcze
 5. RAFT