Interaktywna ocena kompetencji

Tekst – lanie wody 🙂

Kompetencje

Rodzaj zachowania ucznia

wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Inicjował nowe pomysły, z przyjemnością wprowadzał zmiany. Pomagał kolegom, grzecznie sugerował poprawki dotyczące ich pracy. Zrobili kilka pozytywnych komentarzy na temat własnej pracy i pomysłów innych. Słuchał z uwagą i próbował wdrożyć nowe pomysły. Pomagał innym. Był pozytywnie nastawiony do wykonywanej pracy. Biernie zachowywał się przy generowaniu różnych pomysłów. Nie wdrażał, nie był aktywny Słuchał swoich kolegów ale czasami był krytyczny. Komentarze nie wspomagały działań. Brak otwartości na nowe pomysły i sugestie. Wyrażał się negatywnie temat projektu. Był krytyczny wobec innych.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Zapoznał się z kryteriami sukcesu, postępował zgodnie ze wskazówkami,
zadawał pytania wyjaśniające. Ukończył projekt.
Zwrócił uwagę na instrukcje jednak nie do końca zgodnie z instrukcją postępował. Popełnił kilka drobnych odchyleń od przydzielonych zadań, ale pomyślnie zakończył projekt Wysłuchał instrukcji. Postępował zgodnie z większością wskazówek, ale nie ukończył wszystkich zadań. Projekt został tylko częściowo ukończony. Nie postępował zgodnie ze wskazówkami, nie ukończył projektu, lub wykonał go niezgodnie ze przyjętym kryterium sukcesu.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Słuchał i podążał za wskazówkami, ukończył projekt Wziął udział we wszystkich działaniach. Był pomocny dla innych i właściwie konstruował informacje zwrotne dla swoich kolegów. Zrobił drobne odchylenia od przydzielonych zadań, pomyślnie zakończył projekt. Miał pozytywne nastawienie do zadania. Wspólne generował pomysły. Brał udział we wszystkich działaniach. Postępował zgodnie z większością wskazówek, ale nie ukończył wszystkich zadań. Brał udział w większości działań. Nie chciał wypróbowywać nowych rzeczy ani wymieniać się pomysłami. Nie postępował zgodnie ze wskazówkami, co doprowadziło do niekompletnego produktu końcowego. Miał negatywne nastawienie do projektu, zespołu i przydzielonej pracy
wyróżniający się biegły praktykant nowiucjusz
Swobodnie dzielił się jak i generował nowe pomysły. Wziął udział we wszystkich działaniach. Ukończył zadanie. Nie zniechęcał się mimo porażek. Miał duży wkład swojej pracy. Wpływał pozytywnie na swoich rówieśników. Podejmował ryzyko przy tworzeniu i próbowaniu nowych pomysłów. Dzielił się pomysłami i brał udział we wszystkich działaniach. Ukończył zadanie, zniechęcał się w wyniku niepowodzenia ale bardzo szybko motywował się dalszej pracy. Ukończył projekt Zniechęcał się przy niepowodzeniach. Brał udział w większości działań, jeżeli kończyły się sukcesem. Nie chciał wypróbowywać nowych rzeczy ani wymieniać się pomysłami. Nie ukończył zadania. Zniechęcił się przy niepowodzeniu, nie podejmował ryzyka. Brał udział tylko w kilku działaniach. Nie chciał wypróbowywać nowych rzeczy ani wymieniać się pomysłami.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Uczeń szanował zdanie innych, tolerował odmienności.
Udzielane przez niego komentarze były zachęcające, inspirujące. Broniąc własnego zdania używał rzeczowych argumentów. Dbał o pomoce i materiały swoje i innych.
Szanował odmienne zdanie innych. Szanował własną pracę i swoich kolegów. Dbał o mienie innych. Czasami narzucał zadnie innym bez uzasadnienia. Czasami używał niewłaściwych określeń pod adresem swoich kolegów, miał trudności z tolerowaniem odmienności. Próbował zniszczyć pracę innych lub swoją. Nie dbał o mienie innych. Traktowanie innych było niegrzeczne lub sarkastyczne. Niewłaściwy język ciała i niestosowne uwagi. Nie potrafił uszanować pracy innych uczniów. Zniszczył pracę innych lub swoją. Nie dbał o mienie innych.
Treść

wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Treść pracy wyczerpała temat. Wnioski poparte były wieloma faktami i szczegółowymi przykładami. Poprawne argumentowane. Praca samodzielna. Zawarte w pracy informacje były zgodne z tematem.
Większość stwierdzeń została poparta faktami i przykładem. Praca częściowo cytowana
  Nie potrafi zastosować na fizyce algorytmów poznanych na matematyce; zadania są postrzegane jako oddzielne i niepowiązane; łatwo się frustruje i jest niecierpliwy.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Ukazał własną, niepowtarzalną interpretację i ekspresję tematu. Praca bardzo innowacyjna, nowe zastosowanie wiedzy. Wykorzystał materiały i pomysły z innych źródeł. W twórczy sposób spożytkował materiały, tworząc nowe zastosowanie i interpretację. Wykazał się małą interpretacją, praca w dużej części uwzględniała pomysły innych osób, wprowadził w kilku punktach własne poprawki. Praca w fazie próbnej. Zapożyczył w całości pracę, Wykorzystał czyjś szablon, praca odbiegała od tematu. Projekt w fazie próbnej.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Posłużył się wiedzą, która odpowiadała na pytanie zasadnicze, wykorzystał unikalne, obszerne, szczegółowe przykłady, i dokonał interpretacji wielu z nich. Wykorzystał wiele przykładów, które stanowiły jasną odpowiedź na zasadnicze pytanie. Informacje zgodne z pytaniem zasadniczym. Zastosował informacje, które były zgodne z pytaniem zasadniczym ale przytoczone przykłady nie popierały i odbiegały od tematu. Zastosowane reguły i definicje nie popierały argumentów. Stosował informacje, które były mylące lub nieistotne. Nie podał żadnych przykładów. Nie odpowiedział na pytanie zasadnicze.
wyróżniający się biegły praktykant nowiucjusz
Zapisał źródła wykorzystanych informacji i przykładów, prawidłowo oznaczył cytaty, większość pracy zawierała własne przemyślenia i komentarze. Informacje pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Częściowo podał wykorzystane w pracy źródła. Stosował cytaty i odnosił się do wiedzy innych bez własnego komentarza. Informacje pochodziły ze sprawdzonych źródeł. Informacje zgodne z tematem. Nie podał źródeł wykorzystanych informacji. Nie oznaczył cytatów. Informacje zgodne z tematem. Nie podał źródeł wykorzystanych informacji. Informacje w pracy skopiowane, niezwiązana z tematem.
Prezentacja treści

wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Projekt wyjątkowy i interesujący. Zamieściłeś/zastosowałeś wiele oryginalnych/innowacyjnych rozwiązań prezentowanych informacji. Projekt oryginalny. Wykorzystałeś wiele nowych i niepowtarzających się elementów, które podkreślają najważniejsze punkty projektu. Układ treści zmieniony. Projekt bardzo szablonowy, sporadycznie pojawiają się nowe rozwiązania. Projekt z gotowego szablonu, brak własnego wkładu pracy.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Kolory i czcionki sprawiły, że projekt był czytelny. Wzbudzał zainteresowanie i każdy chciał kontynuować oglądanie. Wybór koloru tła i tekstu zapewnia komfortowy odbiór informacji. Użyto zbyt wielu różnych czcionek i dużo kolorów. Układ sprawiał, że projekt był trudny do czytania. Wykorzystał szablon, który nie pasuje do prezentowanych treści.
wyróżniający się biegły praktykant nowicjusz
Projektu ma piękną formę. Zawiera idealnie dopasowane nagłówki i podtytuły. Tekst i grafika zostały starannie uporządkowane Projekt ma nagłówki i podtytuły. Tekst dopasowany do grafiki powoduje, że projekt jest czytelny Rozmieszczenie tekstu i grafiki spowodował, że miejscami projekt był trudny do odczytania. Projekt był trudny do odczytania. Nie ma wyraźnej struktury. Tekst i grafika zostały losowo umieszczone.