Oferta szkoleniowa

Stowarzyszenie Noesis oferuje szkolenia dotyczące zagadnień innowacyjnych w oświacie. Dostosowujemy program szkolenia do potrzeb uczestników. Możesz wybrać z całej oferty tylko te elementy, które są zgodne z oczekiwaniami uczestników, modyfikujemy czas oraz zakres materiału. Uczestnicy szkolenia oglądają filmy poglądowe, uczestniczą w warsztatach, tworzą konspekt wykorzystując poznane treści, otrzymują materiały szkoleniowe, otrzymują stosowne zaświadczenia.

Lista szkoleń

Model lekcji 4ALL

Nauczanie w systemie CLIL (Content Language Integrated Learning)

Model lekcji ABC

Cykl Kolba jako kolejne stadia uczenia się na bazie porażek

Metapoznanie – przydatne strategie